9905-1687, 9912-2371 info@itsolutions.mn
Edu Solutions 3.1

   "Edu Solutions" Ерөнхий боловсролын системийг ашигласнаар танай сургуулийн үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжих болно.

Цахим сургуулийн давуу тал нь:

гэх мэт маш олон боломжийг цахим хэлбэрээс авах даваа тал бүрдэнэ.

Ажлын нэр Хугацаа Тайлбар Үнэ
"Edu Solutions" 3.1 Сургуулийн програм хангамж 1- 2 сар
 • Захирал, менежер, багш нар, нийгмийн ажилтан, эцэг эх сурагчидийн бүртгэл болон удирдах /Хэрэглэгчийн түвшин тогтоох/
 • Зөвлөмж, зөвлөгөө оруулах /PPT, PDF, MP4, WORD /
 • Багш нар цахим хичээл оруулах /PPT, PDF, MP4, WORD /
 • Багш нар даалгавар оруулах
 • Тестийн сан үүсгэх, ажиллах
 • Цахим номын сан үүсгэх
 • Сонирхолтой тоглоом оруулах /Embed /
 • Тайлангийн систем
 • Анхааруулга өгөх
Хэрэглэгчийн шаардлагаас хамаарна
Систем хийлгэсэн тохиолдолд!
 • Баталгаат хугацаа нэг жил
 • Систем дээр хэрхэн ажиллах тал дээр сургалт явуулж бүрэн удирдах мэдлэг, чадвар, дадал олгоно.
  Онлайн туслах